www.boradigital.com Canlı Destek

Üye Ol / Giriş Yap

(0) Sepetim

1. Taraflar:
Bir tarafta fotoğraf baskı ve paylaşım hizmeti sunan borafoto.com (Aşağıda borafoto veya site olarak anılacaktır.) ile, diğer tarafta bu siteyi ziyaret eden, üye olan ve alışveriş eden kişi, kurum ve kuruluşlardır. (Aşağıda üye, ziyaretçi veya kullanıcı olarak anılacaktır.)
2. Sözleşme Onayı:
Kullanıcı veya müşteri, üye kayıt formunu doldurup, ilgili butona basarak onayladığında, işbu sözleşme hüküm ve maddelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
3. Hizmetlerin Tanımı:
Bora Digital Fotoğrafçılık sözleşmeyi onaylayarak kayıt olan üyelerine ve site ziyaretçilerine elektronik ortamda fotoğraf paylaşım ve alışveriş imkanı sunar.
4. Üyelik:
Bora Digital Fotoğrafçılık üyesi olabilmek için, üye kayıt formunun eksiksiz doldurulması ve işbu sözleşmenin ilgili butona basılarak onayı gerekir. Üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcı kendi belirleyeceği bir "Şifre"ye sahip olur. "Şifre" üyeye özeldir ve yalnız kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. "Şifre" seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bora Digital Fotoğrafçılık şifre güvenliğinden sorumlu tutulamaz. Bora Digital Fotoğrafçılık üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmek için "Şifre" girmek zorunludur.
5. Kullanıcı ve Üye Yükümlülükleri:
Kullanıcı veya üye servis ve hizmetlerden yararlanırken;
5.1 Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere uymayı, uymaması durumunda hakkında yapılacak her türlü takibat ve ortaya çıkabilecek yasal sonuçlardan sorumlu olacağını,
5.2 Üye verdiği bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu, eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve aksamalarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
5.3 Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Bora Digital Fotoğrafçılık’ın sorumlu tutulamayacağını,
5.4 Üye kendi oluşturduğu materyaller haricindeki Bora Digital Fotoğrafçılık'de bulunan hiçbir materyali herhangi bir yolla kopyalayama, dağıtma, çoğaltama, kullanma, değiştirme ve üzerinde değişiklik yapamayacağını,
5.5 Sağlanan hizmet ile site içeriğinin ancak kullanım yeterliliğine sahip kişilere ve kurumlara uygun olduğunu, aksi durumda Bora Digital Fotoğrafçılık’ın sorumlu tutmayacağını,
5.6 Site üzerinden sunulan hizmetlere, Bora Digital Fotoğrafçılık tarafından belirlenen ve açıklanan şekli dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, aksi takdirde Bora Digital Fotoğrafçılık'ın doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini,
5.7 Verilerin yetkisiz kişilerce okunması sonucu meydana gelebilecek zararlardan Bora Digital Fotoğrafçılık’ı sorumlu tutmayacağını,
5.8 Ortama ekleyeceği yazışma, konu başlığı, rumuz, desen, resim, fotoğraf vb. tüm görsel ve yazılı malzemenin hukuk kuralları, telif hakları yasaları, genel ahlak ve görgü kurallarına uygun olacağını, tehdit edici, ırkçı, pornografik ve ahlak dışı unsurlar içermeyeceğini, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, paylaşım ortamına eklediği dosyalar vb. gönderdiği bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Bora Digital Fotoğrafçılık’ı bu dosyalardan hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını,
5.9 Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, hizmetlerden faydalanmalarını engelleyecek şekilde davranmamayı, bilgisayarlarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötü amaçlı kullanmamayı,
5.10 Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
5.11 Bora Digital Fotoğrafçılık’ın izni olmaksızın site üzerinde ticari faaliyette bulunmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
5.12 Bora Digital Fotoğrafçılık tarafından elde edilen kayıtların tamamının rızası dahilinde olduğunu,
5.13 Sitenin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, site kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı,
5.14 Site adının, adresinin ve içeriğinin Bora Digital Fotoğrafçılık tarafından belirlendiğini, önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini ve sistemin zaman zaman veya sürekli olarak izlenebileceğini,
5.15 Bora Digital Fotoğrafçılık’ın gerekli gördüğü durumlarda site işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden üyeyi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
5.16 Bora Digital Fotoğrafçılık’ın sistemini ticari amaçlı kullanabileceğini,
5.17 Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgiler postalamamayı ve zincir posta(chain mail), sürekli posta ( spam mail ), yazılım virüsü vb., gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı,
5.18 Site üzerinde "Şifre" ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu,
5.19 Satın alma işlemininde geçerli bir kredi kartı kullanmak zorunda olduğunu(alternatif ödeme kanalları arasından kredi kartı seçilmiş ise), kullandığı kartın geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
5.20 Ürün teslimi sırasında geçerli bir kimlik kartı göstermek, kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, aksi takdirde teslimat yapılmayacağını, teslimat üçüncü şahıslara yapılıyorsa, ürünü teslim alacak olanın, Bora Digital Fotoğrafçılık adına teslimat yapanın talep edeceği belgeleri göstermek, imzalanmasını istediği belgeleri imzalamak zorunda olduğunu, aksi takdirde ürün teslimi yapılmayacağını, bu durumda yapılmış veya yapılacak masrafların kendisi tarafından karşılanacağını, Kabul ve taahhüt eder.
6. Bora Digital Fotoğrafcılık’a verilen yetkiler:
6.1 Bora Digital Fotoğrafçılık herhangi bir zaman diliminde sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması sonucu Bora Digital Fotoğrafçılık’ın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
6.2 Bora Digital Fotoğrafçılık, kullanıcılara, site üzerinde ilgili sayfada bulunan başvuru alanlarından zorunlu olanlarının eksiksiz doldurulmasından ve doldurulan alanların onaylanmasından sonra "Şifre" verir. Bora Digital Fotoğrafçılık söz konusu başvuru alanlarını dolduran üye adaylarına üyelik hakkı vermeyebilir. Üyelik işlemlerini tamamlayarak şifre almış kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını, veya hizmetlerden yararlanmalarını keyfiyen ve süresiz olarak engelleyebilir.
6.3 Bora Digital Fotoğrafçılık servislerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
6.4 Bora Digital Fotoğrafçılık, üye dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Tahsis ettiği kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
6.5 Bora Digital Fotoğrafçılık üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında elektronik ortamda bulunduracakları dosya ve mesajlardan gerekli gördüklerini, uygun göreceği periyotlarda yedekleme veya silme yetkisine sahiptir. Yedekleme veya silme işlemlerinin sonuçlarından Bora Digital Fotoğrafçılık sorumlu tutulamaz.
6.6 Bora Digital Fotoğrafçılık kendi ürettiği ve/veya dışardan satın alarak veya tedarik ederek site üzerinde bulundurduğu bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, desen, özgün metin, karikatür vb. görsel ve yazılı eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
6.7 Bora Digital Fotoğrafçılık, üyelerinin ürettiği ve kendi hür iradeleriyle sisteme yükledikleri bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserleri ticari amaçlı kullanma, yayınlama veya başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması durumunda, Bora Digital Fotoğrafçılık’den, hiç bir telif ücreti veya herhangi bir başka ad altında kulanım hakkı bedeli talep edilemez.
6.8 Bora Digital Fotoğrafçılık satışları, kendi stokları ve tedarikçilerinin stokları ile sınırlıdır. Bora Digital Fotoğrafçılık, stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmamakta, siparişi iptal etmekte, sipariş tutarını müşteri hesabına iade etmekte serbesttir. Ürünlerin teşhir edilmesi, stokta bulunduklarının taahhüdü değildir.
6.9 Bora Digital Fotoğrafçılık, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin, iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için içerik sağlayıcılar, web servisleri ve diğer kullanıcılara kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
6.10 Bora Digital Fotoğrafçılık, onay almadan, üye kayıt bilgilerini kullanarak diğer ticari şirketlerin müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetinde bulunmasını destekleyebilir veya bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. Satışa sunulan ürünlerin fiyat ve özelliklerini değiştirme yetkisi Bora Digital Fotoğrafçılık’a aittir. Ürünlerin ilan edilen fiyat ve özellik bilgileri ile geçerli durum arasında farklılık olması durumunda Bora Digital Fotoğrafçılık geçerli şekilde ürün teslimi yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
6.11 Bora Digital Fotoğrafçılık kullanıcının başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Kullanıcı, geçiş yaptığı site içeriğinden Bora Digital Fotoğrafçılık’ı hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.
6.12 Bora Digital Fotoğrafçılık, gerekli gördüğünde, üyelik gerektirmeyen hizmet ve servislerini, üyelik gerektiren duruma dönüştürülebilir, ilave hizmet ve servisler açabilir, bazı hizmet ve servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretsiz olanları ücretli hale dönüştürebilir.
6.13 Bora Digital Fotoğrafçılık, kredi kartı limiti onaylanmadığı halde, istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.
6.14 Bora Digital Fotoğrafçılık, teknik zorunluluklar ve değişen mevzuat ve kanun maddelerine uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
7. Ticari olmayan kullanım sınırlaması:
Aksine özel bir anlaşma yapılmadıkça, kullanıcı site üzerinden yaptığı her türlü alışverişin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ve taahhüt eder .
8. Vergilendirme:
İşbu sözleşme kapsamı dışında kalan ve meydana gelebilecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanacak işlemler Bora Digital Fotoğrafçılık’ın sorumluluğu ve taahhüdü dışında kalıp, sözleşmeye yansıtılacaktır.
9. Ürün Teslimi:
Satın alınan ürün teslimat şartları kısmında belirtilen sürelerde, özel ambalajında faturası ile birlikte alıcı kimlik bilgileri ve imzası karşılığı teslim edilecektir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerine rastlayan siparişlerde, sipariş tarihini takip eden ilk işgünü siparişin kayda alındığı tarih olarak kabul edilecektir. Bora Digital Fotoğrafçılık olağanüstü ve kendi iradesi dışında meydana gelebilecek gecikmelerden sorumlu tutulamayacaktır. Teslim adresinde alıcı bulunamaması, farklı alıcı bulunması, adres eksikliği veya yanlışlığı sebebiyle yapılamayan veya hatalı yapılacak teslimat müşterinin sorumluluğundadır. Teslim adresi ve alıcı ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda Bora Digital Fotoğrafçılık ve dağıtıcı kuruluş kayıtları esas alınacaktır. Bora Digital Fotoğrafçılık adına kargo ile gerçekleştirilecek ürün teslimatı sırasında, müşteri veya teslim alan verilen teslim adresinde bulunamaz ise, kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılacaktır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese kargo ücreti karşılığı gerçekleştirilecektir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilecek, müşteri kredi kartı hesabından kargo ücreti kesildikten sonra kredi kartına geri ödeme yapılacaktır.
10. Ürün İadesi:
Tespit edilecek kusur malzeme veya üretimden kaynaklanıyorsa ürün ücretsiz olarak değiştirilecektir, kusur kullanım hatasından veya kullanıcı kaynaklı herhangi bir başka sebepten oluşmuş ise ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. Kusurlu olduğu varsayılan ürünün incelenmek üzere Bora Digital Fotoğrafçılık merkezine ulaştırılması ve müşteriye geri gönderilmesi için ödenecek kargo ücreti ve diğer masraflar, kusurun üretim kaynaklı olmaması durumunda müşteri tarafından karşılanacaktır.
11. Geçerli Sayılacak Kayıtlar:
Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Bora Digital Fotoğrafçılık ve ilgili kargo şirketinin defter, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. maddesi çerçevesinde muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Bora Digital Fotoğrafçılık kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif ve her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. Uygulanacak Hükümler:
İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda öncelikli olarak bu sözleşme hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde meri Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve diğerleri) uygulanacaktır.
13. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:
İşbu sözleşme hüküm ve maddelerinin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İstanbul İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
14. Yürürlük:
İşbu sözleşme, kullanıcının kayıt formunu doldurması ve ilgili butona basarak onaylamasından itibaren yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar geçerli olacaktır.
15. Fesih:
Bora Digital Fotoğrafçılık gerekli gördüğünde sebep göstermeden işbu sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

    çerçeve,mdf çerçeveler,resimli çerçeve,metal çerçeve,ahşap çerçeve,dekoratif çerçeveler,dekoratif çerçeve,desenli çerçeve,düz çerçeve,oval  çerçeve,antika çerçeve,çerçeve modelleri,cerceve,cam çerçeve
Bülten Kaydı:
Ekle
Çıkar
Ürün ve kampanyalardan haberdar olmak için bültenimize kaydolunuz.
Yukarı Çık